• 19 listopada 2019

Kontrola procesu treningowego w kolarstwie

Kontrola procesu treningowego w kolarstwie

Kontrola procesu treningowego w kolarstwie 1024 576 Maciej Jeziorski - Trener i zawodnik kolarstwa

Niezwykle istotną częścią planu treningowego jest wprowadzenie programu kontroli.
Kontrola dostarcza materiału do analizy skutków treningu oraz eliminuje przypadkowość w całym procesie treningowym.
Nadzorowanie efektów treningowych w rocznym planie treningowym, powinno odbywać się na trzech etapach:

1) kontrola bieżąca —-> pojedyncza jednostka treningowa

Kontrola bieżąca to nic innego, jak codzienne monitorowanie organizmu zarówno podczas treningu (moc, tętno, prędkość, kadencja itp), jak poza nim (wartości spoczynkowe HR, długość i jakość snu, apetyt, samopoczucie)

2) kontrola okresowa —-> testy po zakończeniu danego cyklu treningowego

Kontrola okresowa pozwala na sprawdzenie, czy wykonane jednostki treningowe w danym cyklu, spowodowały zaplanowaną adaptację organizmu. Najdokładniejszą formą kontroli są laboratoryjne badania wydolnościowe. Stałe warunki i możliwość sprawdzenia wielu wskaźników, dostarczają cennych informacji do analizy i dalszego planowania procesu treningowego. Istnieje szereg innych testów, które również pomogą w kontroli okresowej. Są to na przykład testy drogowe z pomiarem mocy, lub jazda na czas na konkretnych odcinkach (przy braku pomiaru mocy). Metody już nie tak dokładne, ale również pomocne. Bez względu na wybraną formę kontroli, najważniejsza jest powtarzalność danej metody.

3) kontrola trwała —–> cel główny w rocznym planie treningowym

Kontrola trwała dostarcza informacji, czy metody treningowe zastosowane w celu osiągnięcia szczytu formy, przyniosły oczekiwany rezultat. Pozwala na lepsze poznanie organizmu zawodnika oraz stworzenia indywidualnego profilu, który pozwoli na wdrożenie bardziej skutecznego planu w przyszłości.

Na koniec warto dodać, że kontrola ma szalenie istotne znacznie dla utrzymania odpowiedniej motywacji zawodnika. Cel główny ustawiony przykładowo za PÓŁ ROKU, może wydawać się zbyt odległy, aby zawodnik DZIŚ wyszedł na trening. Cele pośrednie bliższe w czasie (np. w postaci konkretnych wyników na testach drogowych) oraz ich kontrola, mogą okazać się kluczowe dla powodzenia całego programy treningowego!

KONTROLUJ proces treningowy! 

 

fot. Centrum Diagnostyki Sportowej ProgressLab

Dodaj komentarz